Howard velger Palmer Group som partner for Riedel i Norge fra 1. Oktober 2016
Riedel har en sterk posisjon i Norge, og nå har Howard AS hentet støtte fra Palmer Group i arbeidet med å utvikle det norske markedet videre.

Palmer får oppgaven med å formidle Riedel ut mot horeca i Norge. De vil fra 1. oktober ta seg av alle henvendelser fra horeca, samt styre et eget lager av Riedels restaurantglass.

 

– Dette betyr på ingen måte at Howard har mistet sin rolle som offisiell partner for Riedel i Norge, sier daglig leder i Howard, Nils Houge. – Vi ser at restaurantbransjen har behov for en annen kompetanse og tilnærming enn det vi kan gi fra vår posisjon som grossist.

– For oss er det viktig å ha flere veier inn til horeca, sier Lars-Reidar Huth i Palmer Group. – Ved å palmergroup_possamarbeide med Howard om Riedel til horeca får vi i Palmer en mulighet til å inngå avtaler vi ellers ikke
kunne fått på plass. Det er en vinn-vinn-vinn situasjon der vi sørger for større omsetning av Riedel for Howard, med raskere distribusjon gjennom vårt lager. Det åpner et større marked for våre øvrige produkter inn til horeca,. Fordi vi også kan gjøre avtaler på salg av vin og brennevin, kan vi tilby bedre betingelser på glass enn det Riedel kan gi i utgangspunktet. Det gir jo også restaurantene en fordel, sier han.
– Riedel står svært sterkt Vi har lenge sette etter en partner som kan håndtere vår satsing ut mot horeca, sier Nils Houge. – Med Palmer på laget har vi fått et helt annet tempo på distribusjonen. Palmer sitter på en helt annen kompetanse i forhold til restaurantene enn det vi gjør, og kan både se utfordringer som måtte komme, og løse disse gjennom sitt distribusjonsnett. – Howard er en dynamisk virksomhet som hele tiden jobber for å møte behovene til våre kunder, da må vi også tenke i nye baner når det kommer til distribusjon og strategiske samarbeid, slår han fast.

Kontakt for bestilling og informasjon hos Palmer er: Lene Stokvik tlf.: 948 90 533 Lene@palmergroup.no

riedel_logo_engHoward AS vil fortsatt være offisiell partner for Riedel Brands i Norge, og være hovedkontakt for retail-kunder, B2B, vinimportører og øvrige kundegrupper.

Kontakt for Howard er Robin Bahl tlf.: 230 84 130 
post@howard.no